Zapowiedź

Z niezwykłą ciekawością i przyjemnością zapowiadamy, że nakładam FUNDACJI „ZAKRĘCENI CZYTANIEM” w 2019 roiku pojawi się niezwykły tytuł. Fundacja pracuje nad wydaniem książki o historii Łodzi. Celem wydawnictwa jest podnoszenie świadomości wśród mieszkańców i odwiedzających oraz uzupełnienie rynku wydawniczego o wartościową publikację.

Wydanie książki jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.