O nas

Księgarnia „Ognisko” powstała w 1919 roku jako pierwsza w Łodzi po odzyskaniu przez kraj niepodległości pod numerem 181 na ulicy Piotrkowskiej. O jej pierwszym właścicielu niestety nic nie wiemy. Dość szybko zmieniła się jednak…

„Problem niedoboru książek i innych pomocy szkolnych skłonił Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do podjęcia w 1920 roku dyskusji nad możliwością utworzenia własnego wydawnictwa, które mogłoby zmienić tę niekorzystną sytuację. Gdy informacja ta za pośrednictwem Mariana Falskiego dotarła do grupy działaczy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych rozpoczęto w jej kręgach działania zmierzające do uprzedzenia tej inicjatywy. Konsekwencją podjętych starań było zatwierdzenie w dniu 17 czerwca 1921 roku przez ministra przemysłu i handlu oraz ministra skarbu statutu nowo powstałej spółki akcyjnej „Nasza Księgarnia” Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. Nowo powstająca spółka miała na celu nie tylko prowadzenie własnej działalności wydawniczej, ale także – co było szczególnie istotne w pierwszym okresie jej funkcjonowania – dystrybucję wszelkiego rodzaju książek i materiałów związanych ze szkolnictwem, które były dostępne na rynku księgarskim. Dlatego też już w pierwszym roku działalności, obok księgarni mieszczącej się w siedzibie spółki przy ul. Widok 22 w Warszawie, nabyto księgarnię „Odrodzenie” w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 181, która stała się pierwszą filią „Naszej Księgarni” Kierowali nią Bronisław Szwalm i Julian Braun. „

Z artykułu Michała Rogoża
Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”
powstanie i rozwój do 1939 roku


W 1930 roku placówka przeszła na własność Tadeusza Dąbrowskiego i zmieniła nazwę na „Księgarnia nauczycielska – Tadeusz Dąbrowski”. Księgarnia była zarejestrowana w ZKP jako księgarnia kategorii I. Sąsiedzi pamiętają jak w sierpniu 1939 roku kupowali w niej podręczniki na nowy semestr szkolny….


Księgarnia „Ossolineum” w obecnym kształcie „odrodziła” się w 1990 roku w tym samym dobrze znanym miejscu, czyli zabytkowej kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej pod numerem 181. Inicjatorami „odrodzenia” była Polska Akademia Nauk i Wydawnictwo „Ossolineum”. Z założenia miała być placówką kulturalno- naukową ściśle współpracującą z łódzkim środowiskiem akademickim. W pierwszym roku działalności Księgarnia wygrała w prestiżowym łódzkim konkursie „Najlepsze Wnętrze Roku” organizowanym przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej.

Od początku miała profil akademicki, co wynikało z produkcji wydawniczej założyciela . W 2009 roku została przekształcona w spółkę cywilną połączoną umową franczyzową z Wydawnictwem Ossolineum. Księgarnia posiada asortyment z siedmioma tysiącami tytułów wyeksponowanych na 60 metrach, oferując szeroki wybór książek historycznych, naukowych i popularnonaukowych, a także literaturę piękną polską i obcojęzyczną, książki o sztuce, albumy oraz ponad 200 pozycji o naszym mieście Łodzi i regionie.

Szczególne miejsce mają u nas wydawnictwa Ossolineum, Hamal, Znak oraz Napoleon V którzy objęli nad nami łaskawy patronat. Partnerstwo to skutkuje posiadaniem przez nas o ile to możliwe całego asortymentu tych wydawców i promowanie ich na lokalnym rynku.

Księgarnia Ossolineum w Łodzi - wnętrza


Nasz zespół

Piotr Trybuchowski, księgarz

Wykształcenie wyższe, od 20 lat związany z rynkiem książki, absolwent Polskiej Akademii Księgarstwa.

Hobby: historia, które rzutuje często na wybór asortymentu…

PFR - informacja PFR - informacja