Łódź, której nie ma – A Lodz that no longer exists

Miasto, którego nie ma, zostało wskrzeszone na kartach tego albumu. Zobaczmy, jak Łódź wyglądała dawniej, jak zmieniała się przez lata…

Brak w magazynie

SKU: km-262 Kategoria:

Opis

Miasto, którego nie ma, zostało wskrzeszone na kartach tego albumu. Zobaczmy, jak Łódź wyglądała dawniej, jak zmieniała się przez lata…

Stare Miasto, pełne zgiełku żydowskich kupców, bajkowy park Helenów i monumentalne synagogi ożywają na ponad 100 wyjątkowych zdjęciach. Aleja Kościuszki znów przemienia się w elegancką spacerową promenadę, na ulicy Głównej próżno szukać śladów Trasy W-Z, na Piotrkowskiej widać majestatyczne kamienice i niepozorne domy tkaczy. Na legendarnych schodach Dworca Kaliskiego kłębi się niecierpliwy tłum podróżnych, a zadbane skwery, otaczające Dworzec Fabryczny, wabią przechodniów zielenią.

Ujrzenie Łodzi, której nie ma jest możliwe. Wystarczy otworzyć ten album, żeby poczuć atmosferę miasta, którego codzienność wyznaczał rytm pracy tutejszych fabryk.


The city that no longer exists, has been resurrected in the pages of this album. Let’s see how one of the biggest Polish cities – Lodz, looked before, how has it changed over the years…

Old Town, full of hustle and bustle of Jewish merchants, fairy-tale Helenów park and monumental synagogues come alive in over hundred exceptional pictures. Kościuszko Avenue again changes into an elegant promenade, you can search in vain for any trace of the East-West Route in Główna Street, the vast tenement houses and inconspicuous houses of weavers still stand along Piotrkowska Street. Impatient crowd of travellers swirls on the legendary stairs of the Kaliski Railway Station and passers-by are attracted by the greenery of neat squares surrounding the Fabryczny Railway Station.

It is now possible to see a Lodz that no longer exists. Just open the album to feel the atmosphere of the city, whose everyday life was marked by the rhythm of the work of local factories.

 

Szczegóły książki:

Ilość stron: 164
Format: 205 x 205
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7729-232-7
EAN: 9788377292327
Waga: 810 g

Informacje dodatkowe

Autor

Krzysztof R. Kowalczyński

PFR - informacja PFR - informacja