Cykl warsztatów „LEGENDY O ŁÓDZKIM DETALU ARCHITEKTONICZNYM” część 2

Następne spotkanie z cyklu odbyło się z udziałem młodzieży z Liceum Centrum Edukacji Oświatowiec w Łodzi. Tradycyjnie spotkanie prowadzone przez Marię Nowakowską rozpoczęło się spacerem po łódzkich ulicach śladami detali architektonicznych, a uwieńczeniem była prelekcja w Księgarni. Uczestnicy mieli okazję spacerować z historią miasta w niezwykły sposób.

Ważnym efektem działania jest przybliżenie dziejów miasta w połączeniu z promocją czytelnictwa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury