RedAKCJA

„RedAKCJA” to innowacyjny model wsparcia niedużych księgarń w popularyzacji czytelnictwa i dostępu do książki. Zakłada utworzenie w 4 wybranych księgarniach małych redakcji, tworzonych przez przygotowanego do tego działania księgarza oraz dzieci z lokalnej społeczności. Każda redAKCJA będzie tworzyła własne wydawnictwo, odpowiadając za wszystkie aspekty: od tworzenia tekstów, aż po promocję. Każda zgłoszona redAKCJA otrzyma pakiet startowy oraz atrakcyjny pakiet małego redaktora .

UDZIAŁ BIORĄ:

  1. Księgarnia Ossolineum
  2. Dzieci (wiek 7-12 lat) – dzieci będą zaproszone przez księgarnie do tworzenia redAKCJI, czyli miniprzedsiębiorstwa wydawniczego (rekrutację przeprowadzi księgarnia). Każde dziecko będzie miało określoną role w zespole, która najlepiej odpowiada jej/jego predyspozycjom i zainteresowaniom. Będą to osoby ze środowiska lokalnego. W każdej redAKCJI będzie ok. 10
    dzieci. Każde dziecko otrzyma pakiet małego redaktora (torba płócienna, notes, długopis, plakietka, legitymacja dziennikarska).

Podsumowując, tworzymy redakcję do wydania gazety( ok 10 dzieci), której tematem będzie życie kulturalne Łodzi z uwzględnieniem Księgarni Ossolineum. Nakład ok 3000 egz, przewidywane 4 grupy tematyczne każda na 1 stronę.

Projekt pod Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Promocja mająca na celu upowszechnianie idei i projektu informacja o projekcie i księgarniach w nich uczestniczących pojawi się na łamach ogólnopolskich gazet „Kumpel” i „Victor Junior”.